Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng”

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng”

Ngày đăng: 22/07/2022 10:00 PM

Ông Ngô Văn Tuấn - tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh đây là vinh dự hết sức to lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Nhanh chóng nắm bắt tình hình của ngành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

Chiều nay (24.7), tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội trao Quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Ngô Văn Tuấn. Ảnh: D.Tấn

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Ngô Văn Tuấn.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ông Ngô Văn Tuấn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước thể hiện sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và năng lực, uy tín của ông Ngô Văn Tuấn. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng ông Ngô Văn Tuấn sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh vai trò của Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, ông Ngô Văn Tuấn nhanh chóng nắm bắt tình hình của ngành, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quyết liệt tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.  


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: D.Tuấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng, quy trình, chuẩn mực trong hoạt động kiểm toán theo phương châm “Độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động Kiểm toán Nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật. Tăng cường và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khuôn khổ INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm toán; phát triển tổ chức bộ máy chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng xứng đáng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí nói chung và trong nội bộ ngành Kiểm toán Nhà nước nói riêng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng”

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan.

Ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là vinh dự hết sức to lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước cam kết sẽ không ngừng cố gắng, rèn luyện, học tập để sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung, thống nhất, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của ngành qua các thời kỳ.

Tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: D.Tấn/TTXVN

Ông Ngô Văn Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện phương châm hành động của ngành: “Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và đạo đức công vụ”. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng”, với phẩm chất của người kiểm toán “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén và chăm chỉ”. Thực hiện nghiêm túc, thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ kiểm toán Nhà nước lần thứ VII và Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030. Trong đó đặc biệt tập trung các nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nguồn tại: https://laodong.vn/